1. Usługi księgowe 

 • księgi handlowe (pełna księgowość)
 • książka przychodów i rozchodów (KPIR)
 • karta podatkowa i ryczałt
 • rozliczanie najmu
 • prowadzenie ewidencji, obliczanie miesięcznych zobowiązań i sporządzanie deklaracji z tytułu podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym CIT, PIT
 • wysyłka deklaracji drogą elektroniczną: CIT, PIT, JPK_VDEK, ZUS i GUS
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • opracowanie sprawozdań GUS
 • przygotowanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa do bilansu)
 • wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych

2. Kadry i płace 

 • przygotowywanie umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy
 • sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło z naliczaniem rachunków
 • sporządzanie zgłoszeń oraz wyrejestrowań do ZUS
 • przekazywanie deklaracji do ZUS w formie elektroniczne
 • weryfikacja deklaracji ZUS
 • naliczanie list płac, delegacji
 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie zaświadczeń do ZUS – Z-3, Z-3b
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • przekazywanie deklaracji do ZUS w formie elektronicznej
 • sporządzanie dokumentów płatniczych dla ZUS
 • zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT-11, PIT-40 oraz deklaracji dla potrzeb Urzędu Skarbowego PIT-4R, PIT-8 AR, IFT

3. Rozliczenia indywidualne 

 • rozliczenia roczne krajowe
 • rozliczenia najmu prywatnego

4. Usługi dodatkowe:

 • pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej
 • zaksięgowanie wcześniejszych lat podatkowych
 • aktualizacja REGON, NIP

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o  kontakt telefoniczny lub mailowy.