Monit jest przyjaznym biurem rachunkowym  gwarantującym bezpieczeństwo związane z obsługą księgową Państwa firmy w przystępnej cenie. Gwarantujemy poufność informacji, postępowanie zgodnie z przepisami prawa i ciągle aktualizowaną wiedzą. 

 

Oferta

Ryczałt KPiR

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PIT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji VAT i plików JPK,
 • roczne rozliczanie działalności,
 • kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych

Księgi handlowe

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • sporządzanie zestawień obrotów i sald,
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności związana z uzgadnianiem salda,
 • tworzenie planu kont,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji VAT i plików JPK,
 • kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych,
 • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy CIT,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS.

Kadry płace

 • pełna obsługa kadrowa firm,
 • umowy zlecenia, o dzieło, umowy o pracę,
 • sporządzanie list płac,
 • rozliczenia i deklaracje do US, ZUS i PFRON,
 • rejestracja firmy i pracowników w ZUS,
 • ewidencja wynagrodzeń pracowników.